Schoonheid in vergankelijkheid

Erica vindt overal inspiratie.  De natuur, de actualiteit, de directe omgeving ...

Haar onderwerpen zijn vaak verweerd en worden, soms fragmentarisch en eerder op een grafische manier weergegeven. Aan details waarop niemand let geeft ze een eigen swing.         De grootste uitdaging is het spel tussen de pigmenten en het water én het beheersen ervan.

De Brugse academie (Coene, Isselé, Van Haecke) en Sint-Lucas te Gent (reg. plastische kunsten) waren een start en de Brugse Aquarelschool met Fernand Thienpondt opende, wat technieken betreft, nieuwe perspectieven.  Stages en workshops bij goede aquarellisten worden graag bijgewoond. "Ik leer nog elke dag bij en het is zalig om met medeaquarellisten te keuvelen.  Daarom bezoek ik veel tentoonstellingen in binnen-en buitenland.  Er wordt veel geëxperimenteerd en vertikaal geklasseerd. Nu en dan wordt een werk ingelijst en neem ik deel aan een (groeps)tentoonstelling."